KONTAKT

Bestilling af ordrer

Bestilling af rådgivning, foredrag eller andre serviceydelser, online eller offline, er forpligtende, så snart opgaven er godkendt og bekræftet.

Tilbud

Alle tilbud fremsendt af Det visuelle rum er gældende 14 dage frem, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem parterne.

Priser og betaling

Alle priser er ekskl. moms. Timeprisen for konsulentydelser er som udgangspunkt kr. 1.250 ekskl. moms, medmindre andet udtrykkeligt er blevet aftalt.

Samlet pris for ydelser på projektbasis betales forud for hver måned så længe samarbejdet ønskes fortsat.

Betaling skal ske senest den dato, som fremsendte faktura angiver, som sidste betalingsdag. Dette er som udgangspunkt 8 dage netto efter fremsendt faktura.
Ved for sen betaling pålægges et rykkergebyr på 100 kroner samt 5% af hovedstolen for hver påbegyndt måned.

Ved ordrer på mere end 10.000 kroner eksl. moms faktureres minimum 50%, før at arbejdet påbegyndes.

Samarbejdsbetingelser

Køber kan indgå i idéudvikling og sparing omkring de købte ydelser, i det omfang køber ønsk- er det, uden at der pålægges noget krav herom.

Hvis ekstraordinært samarbejde medfører betydeligt mere arbejdstid, trækkes denne fra den samlede ressource allokering til klienten i måneden. Modsat, hvis samarbejdet medfører markant mindre arbejdstid for leverandøren, i forhold til planlagt aktiviteter, afsættes mere tid til øvrige af klientens aktiviteter.

Struktur på månedsbasis samarbejde samarbejdet vil foregå fuldstændig transparent.

Alle ydelserne og aktiviteter, praktiske såvel som rådgivningsmæssige, vil blive afrapporteret på månedlig basis.

Såfremt ydelserne er begrænset til et (på forhånd aftalt) time antal, vil mængden af ydelser afspejles af denne timebasis.

Kontaktes leverandør med ønsker om ekstra ydelser, der falder udenfor de aftalte ydelser i rammen for samarbejdet, vil disse være i tillæg til de aftalte timer/projekter med mindre andet er eksplicit aftalt.

Rettigheder til produkt

Køber har efter betaling den fulde brugsret til produkter og ydelser leveret fra Det visuelle rum, og må anvende dem som den ønsker.

Ophør af samarbejdet

Aftalen ophører i det øjeblik klienten ikke længere ønsker at gøre brug af Leverandørens ydelser eller produkter.
Oplysning om ophør af samarbejde bør dog tidligst efter én måned og fremadrettet senest den 15. i efterfølgende måned. Leverandøren kan ophøre samarbejdet, skulle betalingen for ydelser og services udeblive.

Refusion

Der ydes ingen refusion på online og en-til-en produkter. Der er ingen fortrydelse på online forløb, som fremsendes umiddelbart efter køb.

Fortrydelsesret

Når du køber online produkter, herunder kurser, video-rådgivning og øvrige digitale produkter fra Det visuelle rum frasiger du dig din fortrydelsesret.

Afbud

Har du købt 1:1 møder herunder strategimøder skal ændringer eller afbud ske senest 72 timer i forvejen af hensyn til mødelokale og administration. Meldes der afbud senere end dette fremsendes faktura for omkostninger i forbindelse med frokost og lokaleleje.

Afbud på workshops eller foredrag skal ske senest 5 hverdage forinden. Aflyses foredraget eller workshop helt fremsendes faktura for administration og planlægning.

Tavshedspligt og referencer

Det visuelle rum forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger til en tredjepart vedrørende konkrete opgaver og samarbejdet generelt.
Det visuelle rum har ret til at gøre brug af den viden og ’Know How’ som blev opbygget I forløbet og anvende de resultater og viden, der blev opbygget undervejs I forløbet, som ref- erence ved fremtidige kampagner. Klienten vil til enhver tid være anonymiseret i dette, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Force majure

Det visuelle rum kan ikke holdes til ansvar for skade eller mangler i en opgave, der måtte skyldes force majeure.

Skulle en leveringsfrist ikke kunne overholdes grundet forhold, som Det visuelle rum ikke kunne have forudsagt på fremsendte tilbuds tidspunkt, aftales her en rimelig leveringsdato ved nærmeste mulighed.

Betingelser og gyldighed

Det visuelle rum kan til enhver tid ændre og rette i de aktuelle handelsbetingelser. Kunden er dog altid omfattet af de aktuelle handelsbetingelser, der er indgået på tidspunktet, hvor aftalen fandt sted